Cute & Adorable Stuffs ♥

Friday, 5 October 2012

22 Soalan and 1 Killer Question .

Views

Assalamualaikum pembaca blog sekalian . Kali ini Min ingin berkongsi tentang sesuatu yang menarik dan kelebihan kita mendalami al-Quran .


Ada seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di amerika.
ketika berada di amerika dia berkenalan dengan salah seorang nasrani, hubungan mereka sangat baik dan akrab.

suatu hari mereka berdua berjalan di sebuah perkampungan di amerika dan melintas dekat gereja, yang terdapat di kampung tersebut.

temannya meminta agar ia turut masuk ke gereja tersebut, awalnya ia menolak namun karena terus di desak akhirnya ia memenuhi permintaan temannya dan turut masuk kedalam gereja, dia duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka, ketika pendeta masuk mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk.

ketika itu sang pendeta agak terbeliak ketika meliat kepada para hadirin dan berkata : ''ditengah kita ada seorang muslim, aku harap dia segera keluar dari sini''.

pemuda arab itu tidak bergerak dari tempatnya, dan pendeta tersebut mengucapkan perkataannya berkali-kali, namun sang pemuda tetap tak bergerak dari tempatnya. hingga akhirnya si pendeta berkata ''aku minta dia keluar dan aku menjamin keselamatannya''. Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Diambang pintu, pemuda bertanya pada pendeta "bagaimana anda tahu saya seorang muslim?"
pendeta menjawab "dari tanda yang terdapat pada wajahmu" kemudian sang pemuda beranjak hendak keluar, namun si pendeta ingin memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dengan tujuan hendak mempermalukan si pemuda dan mengukuhkan agamanya.

pendeta berkata "aku akan mengajukan pada anda 22 pertanyaan, dan anda harus menjawabnya dengan tepat" si pemuda tersenyum dan berkata "silakan"

sang pendeta mulai bertanya

1.sebutkan satu yang tiada duanya?
2.sebutkan dua yang tiada tiganya?
3.sebukan tiga yang tiada empatnya?
4.sebukan empat yang tiada limanya?
5.sebutkan lima yang tiada enamnya?

6.sebutkan enam yang tiada tujuhnya?
7.sebutkan tujuh yang tiada delapannya?
8.sebutkan delapan yang tiada sembilannya?
9.sebutkan sembilan yang tiada sepuluhnya?
10.sebutkan sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh?

11.sebutkan sebelas yang tiada dua belasnya?
12.sebutkan dua belas yang tiada tiga belasnya?
13.sebutkan tiga belas yang tiada empat belasnya?
14.sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh?
15.apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan dengan membawa isinya?

16.siapakah yang berdusta namun masuk kedalam surga?
17.sebutkan sesuatu yang di ciptakan Allah namun Dia tak menyukainya?
18.sebutkan sesuatu yang di ciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu?
19.siapakah yang tercipta dari api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20.siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang di adzab dengan batu,dan siapakah yang terpelihara dari batu?

21.sebutkan sesuatu yang di ciptakan oleh Allah dan di anggap besar?
22.pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah 3 dibawah naungan dan 2 dibawah sinaran?.


Setelah mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dan dengan keyakinan pada Allah ia mulai menjawab dengan didahului dengan membaca Bismillah.

Sesuatu yang tiada duanya adalah Allah SWT.

Dua yang tiada tiganya adalah malam dan siang
Allah ta'ala berfirman "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami)" *Al-isra':127

Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan nabi musa ketika nabi khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

Empat yang tiada limanya adalah : Taurat, Inji, zabur & Qur'an.

Lima yang tiada enamnya ialah sholat lima waktu.

Enam yang tiada tujuhny ialah jumlah hari ketika Allah swt menciptakan mahluk.

Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah swt berfirman "yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang" *Al-mulk:3

Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arasy. Allah swt berfirman "Dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung Arsy Rabb mu di atas (kepala) mereka" *Al-haqah : 17

Sembilan yang tiada sepuluhnya ialah mu'jizat yang di berikan Allah kepada nabi Musa, yaitu : tongkat yang berubah jadi ular, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu,  belalang dan taurat.

Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah swt berfirman "barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat." *Al-an'am : 160

Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara nabi yusup

Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat nabi musa yang terdapat dalam firman Allah "dan (ingatlah) ketika musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman 'pukullah batu itu dengan tongkat mu' lalu memancarlah dari padanya 12 mata air." *Al-baqarah : 60

Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara nabi yusup ditambah dengan ayah dan ibunya.

Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak memiliki ruh ialah waktu subuh. Allah swt berfirman "dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing" *At-takwir : 1

Kuburan yang membawa isinya ialah ikan yang menelan nabi yunus as.

Mereka yang berdusta namun masuk surga ialah saudara-saudara nabi yusup as, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya "wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan yusup di dekat barang-barang kami, lalu dia di makan serigala. setelah kedustaan terungkap, yusuf berkata kepada mereka "tak ada cercaan terhadap kamu semua" dan ayah mereka ya'qub berkata : "AKU AKAN MEMOHONKAN AMPUN BAGI MU KEPADA RABB KU. SESUNGGUHNYA DIALAH YANG MAHA PENGAMPUN LAGI MAHA PENYAYANG" *Yusuf :


Sesuatu yang di ciptakan Allah namun tak Dia sukai adalah suara keledai.
Allah swt berfirman :"Sesungguhnya sejelek-jelek suara ialah suara keledai" *Luqman :19

Mahluk yang di ciptakan Allah tanpa bapak dan ibu ialah nabi Adam as, malaikat, unta nabi shalih, & kambing nabi ibrahim as.

mahluk yang di ciptakan dari api adalah iblis,
yang di azab dengan api ialah abu jahal,
dan yang terpelihara dari api ialah nabi ibrahim as,
Allah swt berfirman "wahai api dinginlah dan selamatkan ibrahim" *Al-anbiya : 69

Mahluk yang terbuat dari batu ialah unta nabi shalih,
yang di azab dengan batu ialah tentara bergajah,
dan yang terpelihara dari batu ialah Ashabul kahfi (penghuni gua)

Sesuatu yang di ciptakan Allah dan di anggap perkara besar ialah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah "sesungguhnya tipu daya seorang wanita itu  sangatlah besar" *yusuf : 21


Adapun makna dari pohon yang memiliki 12 ranting, tiap ranting mempunyai 30 daun, tiap daun mempunyai 5 buah, 3 dibawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya :

pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah sholat yang lima waktu, tiga di kerjakan di malam hari dan dua di siang hari .


Setelah menjawab semua pertanyaan, kemudian si pemuda mengajukan 1 pertanyaan pada pendeta,

sebutkan dua  kalimat yang dapat menyelamatkan dunia akhirat?

awalnya si pendeta ragu lidahnya kelu dan tak ingin menjawab, namun karena di desak oleh para hadirin kemudian ia ber ucap "ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH."

No comments :

Post a Comment

Kekasih Hati Cik Jasmine ♥